chłam


chłam
chłam {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. chłammie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pogardliwie, z niechęcią o czymś bezwartościowym, tandetnym; także zbiorowo o większej liczbie takich przedmiotów, towarów itp.; tandeta, buble': {{/stl_7}}{{stl_10}}Drukować chłam w gazetach. Nie kupuj tego, to chłam. Zalew chłamu ściąganego z zagranicy. Filmowy, literacki chłam. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zbiorowo o ludziach bezwartościowych, zdemoralizowanych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Młodzi czy starzy... Oni tu wszyscy jeden chłam, przeżarty wódą. (Pos. W) {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chlam — chlam·y·date; chlam·y·do·bac·te·ri·a·ce·ae; chlam·y·do·bac·te·ri·a·les; chlam·y·do·bac·te·ri·um; chlam·y·do·mon·a·da·ce·ae; chlam·y·dom·o·nas; chlam·y·do·sau·rus; chlam·y·do·sel·a·chus; chlam·y·do·zo·a·ce·ae; chlam·y·phore; chlam·ys;… …   English syllables

  • chłam — m IV, D. u, Ms. chłammie, blm pot. «coś o małej wartości, coś bezwartościowego; także zbiorowo o dużej ilości rzeczy bezwartościowych, bubli; tandeta» Czytać literacki chłam. Nakupiła chłamu …   Słownik języka polskiego

  • chłam — Coś bezwartościowego, bezużytecznego, o niskiej jakości Eng. Anything worthless, useless, or of shoddy quality; trash …   Słownik Polskiego slangu

  • chlam|y|date — «KLAM uh dayt», adjective. Zoology. having a pallium or mantle, as a mollusk. ╂[< Greek chlamýs, ydos chlamys + English ate1] …   Useful english dictionary

  • chlam|y|do|spore — «KLAM uh duh sp, spohr», noun. a thick walled, dark spore formed by smuts and other fungi. ╂[< Greek chlamýs, ydos] …   Useful english dictionary

  • a|chlam|y|date — «uh KLAM uh dayt», adjective. having no mantle: »an achlamydate mollusk …   Useful english dictionary

  • chlamydozoaceae — chlam·y·do·zo·a·ce·ae …   English syllables

  • chlamydozoon — chlam·y·do·zo·on …   English syllables

  • chlamys — chlam·ys …   English syllables

  • chlamydes — chlam·y·des (klămʹĭ dēz ) n. A plural of chlamys. * * * …   Universalium